40a Pujada a la Seu Vella – 19 desembre 2021

 

La organització a la Pujada a la Seu Vella, activa una sèrie de mesures i protocols d’actuació, per al control del risc d’infecció enfront de la COVID-19 per a la propera 40a Pujada a la Seu Vella i 5a Caminada del proper 19 desembre 2021.

 

Sortida Caminada: 09:00h

Sortida cursa: 11:00h

 

Aquest document es un protocol orientatiu elaborat amb la millor informació disponible, amb mesures orientatives que poden canviar segons evolucioni la pandèmia i condicionat per altres restriccions que puguin aplicar les autoritats sanitàries en tot el país o en l'àrea local on es desenvolupa la prova.

 

Les condicions del retorn a la competició es basen en tres pilars fonamentals:

 

• Control de salut

• Manteniment de les distàncies de seguretat amb tot el personal d’organització

• Les mesures higièniques

 

Però l’aspecte més important és la responsabilitat de nosaltres i cadascú que vulgui participar a la 40a Pujada a la Seu Vella i 5a caminada, per complir fidelment amb les indicacions de prevenció de la COVID-19.

 

OBJECTIU

 

Recomanar les accions a seguir, evitant riscos de contagis i en conseqüència evitant també qualsevol possible brot de la COVID-19.

Exposar una sèrie de mesures i accions per evitar contagis.

 

AVALUACIÓ DEL RISC

 

A causa de la situació epidemiològica mundial, no es pot descartar que els corredors, organitzadors i tots els que fem la Pujada, puguin entrar en contacte amb persones afectades per la COVID-19. Ja puguin ser persones alienes a la cursa com espectadors i població en general, o persones de l’entorn del món de l'atletisme asimptomàtics.

El risc global per a la salut pública a Catalunya es considera actualment, molt baix, segons les autoritats sanitàries, però hem de ser conscients dels possibles riscos. 

 

Símptomes:

Tos seca, fiebre, cefalea, gastroentiritis, disgeusia, anosmia, astenia.

 

MESURES D'ORGANITZACIÓ

 

L'organització informarà als participants a través d'aquesta mateixa web a l'apartat PROTOCOL COVID-19 i a través dels Organitzadors, les mesures d'higiene pels atletes, i públic en general.

 

Es recomana que tot participant a la Pujada a la Seu Vella, vingui sol, o si ho necessita, de poder venir acompanyat d'una segona persona.

 

Es indispensable i obligatori per accedir i fer la prova, la utilització de la mascareta ( La organització oferirà una mascareta quirúrgica tancada en una bosseta, a la bossa del corredor que haurà de portar a la sortida i arribada, sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de 1.5m). Cortesia de Farmàcia Prat Lleida. 

Distància de seguretat i rentat de mans amb solució hidroalcohòlica. La organització disposarà de solució hidroalcohòlica repartida per diversos punts per als participants.

 

  • No tossir, evitar tocar-se els ulls, nas i boca.
  • Es recomana embutxacar la roba 48h-72h abans de la competició.
  • Totes les inscripcions es faran de forma telemàtica. Si algú no disposa de tarja bancaria haurà de ficar-se amb la organització al correu pujadaseuvella@gmail.com, i li direm altres mètodes per pagar la inscripció.
  • Aquest any com a prevenció de la COVID-19 hi haurà punt d'hidratació durant la cursa després de sortir del Parc Municipal de la Mitjana. Igualment és donarà la possibilitat per megafonia amb un punt d'hidratació a la zona del lloc de sortida, de donar una ampolleta a cada participant abans de la sortida de la cursa, que haurà de conservar-la fins a la finalització d'aquesta, o bé, llançant-la a les papereres de la via pública o les papereres repartides a la zona de sortida i arribada de la cursa. Queda totalment prohibit llançar-la a la via pública.
  • No hi haurà servei de dutxes al finalitzar la cursa. 

La participació en la cursa està sota responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la inscripció manifesta trobar-se en perfecte estat de salut per disputar la prova. L'organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar abans i durant la prova, causar ells mateixos o derivar d'ells a tercers.

 

Un cop finalitzada la cursa, es farà el lliurament de premis d’aquelles categories perquè els atletes i acompanyants puguin marxar cap a casa, evitant aglomeracions d'atletes que esperen a finalitzar altres curses pel lliurament de premis.

 

L’equip de l’organització estaran degudament equipats amb mascaretes i gel hidroalcohòlic.

 

Hi haurà un responsable designat per l'organització, que vetlla pel compliment del protocol establert. Haurà de coordinar i controlar l’accés als espais propers a la zona de sortida i d'arribada i verificar la disponibilitat de material per desinfecció.

 

En totes les curses hi haurà un responsable sanitari ( Creu Roja ) i que formarà part de l'equip mèdic de la cursa. L'equip sanitari de la cursa format per un infermer/a, auxiliars i ambulància de servei haurà previst disposar termòmetre, solucions hidroalcohòliques i mascaretes sanitaries en cas de necessitat.

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESTIÓ D'INSCRIPCIONS ( GUIA ITER5 )

 

Recollir informació sobre la marca dels corredors per poder distribuirlos en calaixos de sortida.

Permetre escollir llocs i hores de recollida de dorsals.

Mailing a tots els participants informant-los de:

1. Lloc i hora de recollida del seu dorsal. 

2. Hora de la seva sortida.

Les inscripcions es tancaran dijous a les 17:00h, per poder tenir preparada tota la logística de la cursa i fer entrega del material a l’organitzador, per tal que tingui temps suficient per planificar l’entrega esglaonada i així evitar aglomeracions.

 

 

Dorsals i xips de lloguer

 

Els xips de lloguer seran netejats i desinfectats després de cada ús.

 

Cronometratge

 

La zona de cronometratge només serà accessible pel personal del cronometratge, àrbitres i organització. Ha d’estar perfectament delimitada i aïllada del públic i dels esportistes. Ha de disposar de gel hidroalcohòlic per al rentat de mans, i les taules i cadires s’han de desinfectar.

En funció del nombre de participants, Iter5 pactarà amb l’organitzador els calaixos de sortida i si hi ha d’haver sortides esglaonades. La classificació final es calcularà en funció del temps real o del temps de sortida de cada grup de participants.

No imprimir classificacions en paper per evitar aglomeracions a la consulta de resultats. Les classificacions es publicaran només a la web d’Iter5 en temps real i a la pàgina web de la Pujada. Només s’imprimiran els podis perquè l’organitzador pugui fer entrega dels trofeus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Material del que ha de disposar l’organitzador

 

Degut a la situació de pandèmia, l’organitzador haurà de tenir alguns materials “extres” (a més a més dels ja habituals), tals com:

Mascaretes, gels desinfectants o hidroalcohòlics.

Tovalloletes amb desinfectant o draps amb lleixiu, per netejar sovint les taules on treballen amb molts materials que toquen constantment.

Disposar de suficients tanques per restringir accessos de públic.

Personal pel control d’accessos a zones restringides.

 

MESURES PELS CORREDORS I CAMINANTS.

 

Si tens símptomes, febre o no et trobes bé, no has de venir a competir al igual que tos seca, cefalea, gastroentiritis, disgeusia, anosmia, astenia.

Vine a competir vestit, alimentat, canviat i preparat per la cursa, porta roba per canviar-te i rentar-te en el teu vehicle després de la cursa, no hi haurà vestidors ni dutxes en finalitzar la prova.

El corredor ha d’anar sol a recollir el dorsal o el xip en el cas de que no el tingui ja.

El corredor haurà de verificar en la web d'Iter5 els llistats que es penjaran, el seu ordre de sortida a la graella de la seva categoria.

Cal evitar qualsevol contacte entre tots els corredors.

Si has d’anar al bany abans de la cursa, al sortir hauràs de rentar-te les mans amb un gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó durant 20 segons com a mínim, abans de començar la cursa.

Acabada la cursa, recorda netejar-te les mans amb desinfectant, abans de conduir o d’emprendre el viatge de retorn a casa. Pots veure més consells AQUI

 

MESURES EN ELS ESPAIS DE CURSA

 

Certs espais seran d’accés restringit, per evitar aglomeracions de públic.

Els atletes premiats hauran d’accedir al podi sols, sense acompanyants ni familiars. Els organitzadors faran acte de presència en el podi respectant la distància de seguretat, neteja de mans i portaran mascareta.

 

MESURES DURANT LA CURSA I CAMINADA 

 

Els atletes han de sortir a córrer assegurant-se de portar el necessari a la butxaca i amb el líquid necessari per hidratar-se (1 aigua que es donarà a l'atleta que ho necessiti). Igualment hi haurà punt avituallament després de sortir del parc Municipal de la Mitjana.

Es recomana a els corredors que mentre estiguin a la línia de sortida i fins a 2 minuts abans de l’ inici duguin posada la mascareta.

La sortida es farà per calaixos segons instruccions de la empresa que gestiona inscripcions i cronometratge ITER5.

Pel que fa a la caminada sempre es mantindrà la distància de seguretat. Es pot prescindir de la mascareta si es manté la distància de seguretat de 1.5 metres.

Aquest és un document genèric que s'anirà adaptant als diferents comunicats o reglaments que l'autoritat competent determini abans de la cursa.

 

 

Organització Pujada a la Seu Vella