· 

Alimentació saludable

🥕Alimentació saludable🥑

L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a través del qual obtenim els nutrients i l'energia que permeten cobrir els requeriments de l'organisme.

Ara bé, l’acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions importants de convivència —proporció de plaer, relacions afectives, identificació social i religiosa, etc.— que configuren el comportament alimentari i que poden repercutir en l’estat de salut de la persona.

Les diferents maneres de menjar de cada país estan definides, entre altres factors, pel territori, per les seves tradicions, la història i l’economia. El menjar és, sens dubte, un element d’identificació cultural; per tant, és important mantenir i potenciar els hàbits alimentaris propis de l’àrea mediterrània, adaptats als canvis sociològics i culturals que es van produint.

Una alimentació saludable es defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, equilibrada, harmònica, segura, adaptada al comensal i a l’entorn, sostenible i assequible.

Malgrat que hi ha moltes propostes saludables, una de les més conegudes al nostre entorn és la dieta mediterrània, que es basa en el consum majoritari d'aliments d'origen vegetal, frescos i mínimament processats, com fruites fresques i verdures del temps, llegums, fruita seca, cereals integrals, oli d'oliva verge extra i, en menor quantitat i freqüència, els làctics preferentment fermentats i el peix, seguit de les carns (preferentment blanques i magres) i els ous.

L'aigua és la beguda principal i la més saludable. La dieta mediterrània també es caracteritza per procurar els àpats familiars, la utilització d'aliments locals i estacionals i per potenciar les activitats culinàries i gastronòmiques.

 

Amb petits canvis per menjar millor, es pot seguir un patró alimentari saludable i mediterrani amb un pressupost ajustat. Podeu consultar la infografia sobre el càlcul del cost econòmic d’una alimentació bàsica saludable i sostenible que l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha dissenyat a partir dels preus d’aliments de 5 cadenes de supermercats de Catalunya (gener-juny 2022). La mitjana del cost per a una alimentació saludable a Catalunya, calculat per a una persona adulta, és de 6’6 €/dia, que representa una mitjana setmanal d’aproximadament uns 46€.

Escribir comentario

Comentarios: 0